Không có ảnh

Chài Cá Chốt

24/01/2011 Cửu Long 0

Bữa nọ, bác Ba gái bây bả thèm mắm tép, vì thế bả kêu tao đi chiều về mần ít nắm, sẵn gởi cho Hai […]

Không có ảnh

Sông Gành Hào

24/01/2011 Cửu Long 0

Hồi đó ông kiểm lâm “Rốp” được dân chúng thương mến lắm. Ông Rốp có vài đức tánh mà các tay thực dân khác không […]