Không có ảnh

Mùa Lúa Chét

31/08/2012 Cửu Long 0

Con nước lũ lên chậm, nhiều cánh đồng còn trơ gốc rạ lúa hè thu sớm đã bắt đầu trổ vàng. Những bông lúa chét […]

Không có ảnh

Cầu Ao

10/05/2012 Cửu Long 0

Ở nhà quê, sau nếp nhà, trái bếp là đến cầu ao. Chưa có cầu ao kể như chưa khép kín một thế giới riêng […]