Menu Đóng

Xây dựng nền nông nghiệp hiệu quả và bền vững

Xây dựng nền nông nghiệp hiệu quả và bền vững

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng có lợi thế phát triển sản xuất nông nghiệp và cung cấp nguyên liệu cho xuất khẩu nông – thủy sản. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại nhiều bất cập trong sản xuất nông nghiệp và nông dân gặp nhiều rủi ro. Hội thảo “Nông nghiệp Việt Nam: Hiệu quả – Bền vững” tại TP Cần Thơ đã đưa ra một số ý kiến của các nhà khoa học và nhà quản lý để vùng ĐBSCL xây dựng nền nông nghiệp hiệu quả và bền vững.

LIÊN KẾT VÙNG VÀ THAM GIA 4 NHÀ – HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHO CÂY LÚA

Trong vùng ĐBSCL, “liên kết vùng và tham gia 4 nhà” là rất quan trọng đối với cây lúa. Đây là vùng trọng điểm an ninh lương thực quốc gia và cho xuất khẩu. Việc liên kết sẽ giúp thực thi các kế hoạch và chiến lược sản xuất lúa, an ninh lương thực đến tận địa phương và tìm sự đồng thuận của các địa phương trong vùng để sản xuất và tiêu thụ lúa gạo nhằm gia tăng thu nhập cao nhất cho nông dân. Ngoài ra, liên kết cũng giúp nghiên cứu chuỗi giá trị của lúa gạo và của đồng ruộng, từ đó giúp Chính phủ và các bộ, ngành đưa ra các chính sách và cơ chế phù hợp để phát triển lúa gạo và tăng thu nhập cho nông dân trồng lúa trong vùng.

Trong vùng ĐBSCL, “liên kết vùng và tham gia 4 nhà” là rất quan trọng đối với cây lúa. Đây là vùng trọng điểm an ninh lương thực quốc gia và cho xuất khẩu. Việc liên kết sẽ giúp thực thi các kế hoạch và chiến lược sản xuất lúa, an ninh lương thực đến tận địa phương và tìm sự đồng thuận của các địa phương trong vùng để sản xuất và tiêu thụ lúa gạo nhằm gia tăng thu nhập cao nhất cho nông dân. Ngoài ra, liên kết cũng giúp nghiên cứu chuỗi giá trị của lúa gạo và của đồng ruộng, từ đó giúp Chính phủ và các bộ, ngành đưa ra các chính sách và cơ chế phù hợp để phát triển lúa gạo và tăng thu nhập cho nông dân trồng lúa trong vùng.

Có 4 nhóm giải pháp để liên kết vùng và tham gia vào 4 nhà trong sản xuất lúa gạo ở vùng ĐBSCL.

  • Nhóm giải pháp đầu tiên là ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ trong việc chọn tạo giống lúa có năng suất cao, phẩm chất tốt và chống chịu được các điều kiện khắc nghiệt của biến đổi khí hậu như lũ lụt, ngập úng, khô hạn, ngập mặn và nắng nóng.
  • Thứ hai, là nhóm các giải pháp kỹ thuật sản xuất lúa gạo thích ứng với hội nhập kinh tế quốc tế và biến đổi khí hậu.
  • Thứ ba, là nhóm giải pháp tổ chức sản xuất và liên kết, bao gồm xây dựng kinh tế hợp tác, công ty cổ phần nông nghiệp, vùng chuyên canh trong sản xuất lúa gạo; nâng cao năng lực tổ chức và quản lý trong sản xuất lúa gạo; tăng cường liên kết giữa 4 nhà, đặc biệt là doanh nghiệp với nông dân.
  • Cuối cùng, là nhóm giải pháp phát triển thị trường lúa gạo, bao gồm việc nghiên cứu chuỗi giá trị sản xuất lúa gạo; xây dựng thương hiệu lúa gạo và xây dựng hệ thống cung cấp thông tin thị trường và quảng bá thông tin.

Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp trên sẽ tạo ra tính liên kết bền vững trong sản xuất lúa gạo ở vùng ĐBSCL, đảm bảo chiến lược an ninh lương thực. Đồng thời, nâng cao chuỗi giá trị trong sản xuất lúa gạo, chuỗi giá trị của đồng ruộng và chính sách cho người trồng lúa; tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho nông dân; đảm bảo an sinh xã hội, tạo dựng nông thôn mới tươi đẹp, bền vững.

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH THÁI ĐỂ KIẾN THIẾT ĐỒNG RUỘNG NHƯ Ý MUỐN

Công nghệ sinh học có thể tạo ra cây trồng mới với đặc tính theo ý muốn và áp dụng công nghệ sinh thái để kiến thiết đồng ruộng. Nông dân áp dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến và trồng các loại cỏ có hoa để thu hút thiên địch, giảm thiểu việc sử dụng thuốc trừ sâu. Mô hình trồng hoa trên bờ ruộng đã cho kết quả tốt với năng suất lúa từ 6,5-8 tấn/ha, mặc dù không sử dụng thuốc trừ sâu trong suốt vụ lúa.

Sản xuất lúa gạo ĐBSCL và cả nước đang đối mặt với nhiều thách thức do thời tiết bất thường và gia tăng dân số. Bên cạnh đó, sử dụng thuốc trừ sâu độc hại gây bất lợi cho đa dạng sinh học và gây bộc phát rầy nâu hại lúa. Do đó, áp dụng công nghệ sinh thái vào mô hình “3 giảm, 3 tăng” và “1 phải, 5 giảm” cho cây lúa sẽ giúp sản xuất lúa gạo ĐBSCL hiệu quả và bền vững theo chuẩn GAP.

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU, TIẾN TỚI VIỆC ĐỊNH GIÁ, ĐẤU THẦU XUẤT KHẨU SẢN PHẨM CÁ TRA

Công nghiệp nuôi và chế biến cá tra ở ĐBSCL đang phát triển và khẳng định thế mạnh, tuy nhiên cũng đối mặt nhiều thách thức. Nguyên nhân chính là thiếu sự gắn kết giữa người nuôi và doanh nghiệp, tăng giá thức ăn nuôi cá và các rào cản thương mại. Nhà nước cần quy định giá sàn, xây dựng thương hiệu cá tra Việt Nam để tăng cạnh tranh, hình thành vùng sản xuất sản lượng lớn, tăng cường kiểm tra điều kiện sản xuất và ban hành quy chuẩn quốc gia. Quy hoạch vùng sản xuất nguyên liệu và các kho trữ cũng cần được xem xét kỹ.

Ở ĐBSCL, đã thành công nhiều mô hình liên kết sản xuất cá tra xuất khẩu, bao gồm người nuôi, doanh nghiệp chế biến, ngân hàng và dịch vụ thủy sản. Cần mở rộng những mô hình này để đạt được sự phát triển bền vững của ngành nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu cá tra.

KHUYẾN KHÍCH NÔNG DÂN HÌNH THÀNH VÙNG SẢN XUẤT QUY MÔ LỚN, TẬP TRUNG

Trong phát triển bền vững nông nghiệp, việc quy hoạch lại vùng sản xuất và tính toán cơ cấu mùa vụ là rất quan trọng, để tránh tình trạng thừa mứa nguyên liệu và tác động xấu đến đời sống và kinh tế. Ngoài ra, cần xây dựng thương hiệu và tăng cường liên kết để nâng cao giá trị, chất lượng và cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp trên thị trường, đặc biệt là thị trường xuất khẩu. Chú ý đến những loại nông sản đang dẫn đầu xuất khẩu như gạo, cá tra, tiêu… và đẩy mạnh các mối liên kết để phát triển bền vững.

Liên kết giữa các địa phương và liên kết giữa doanh nghiệp và người nông dân là yếu tố quan trọng trong phát triển bền vững của ngành nông nghiệp. Liên kết giúp phá tan nhược điểm của sản xuất nông nghiệp hiện nay, đặc biệt là nông dân sản xuất nhỏ lẻ. Liên kết 4 nhà đóng vai trò quan trọng trong sự tương tác, hỗ trợ giữa doanh nghiệp và người nông dân. Để đưa ngành nông nghiệp phát triển bền vững, cần có chính sách hỗ trợ khuyến khích nông dân hình thành các vùng sản xuất quy mô lớn, tập trung, nâng cao chất lượng hàng hóa nông sản và tăng thu nhập cho người nông dân.

Hoa – Hà Triều

Posted in Kinh tế

Bài tham khảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *