Menu Đóng

Thơ Trúc Thanh Tâm: Long Mỹ

Thơ Trúc Thanh Tâm: Long Mỹ

Long Mỹ nhớ hoài sông Cái Lớn
Chợ còn người nhóm cũng đông đông
Xa kia, chiều lững lơ sợi khói
Lắng nghe hơi thở lúa trên đồng !
Bìm bịp kêu rền vùng Vĩnh Viễn
Vịnh Chèo, Nước Đục ghé Xà Phiên
Mưa ngang Long Trị vài hôm trước
Nhớ Trà Ban Nhỏ thuở quen em !
Cái Xu buồn, Cai Nai na ná
Lục bình hoa tím ngủ quên trôi
Thương cây Bã Đậu sân trường cũ
Học trò con nít, trống ra chơi !
Gió nghiêng, Long Mỹ xôn xao nắng
Trời xanh, cò trắng kéo nhau bay
Nhìn quen luôn thấy quê ta đẹp
Đủng đỉnh làm duyên, áo mới may !
Đi viếng Chùa Ông, rằm tháng bảy
Trăng quê bàng bạc, mắt em buồn
Anh giấu vào tim, Trà Ban Lớn
Còn hoài người cũ để anh thương !

Trúc Thanh Tâm (Cần Thơ, 1967)

Posted in Thơ

Bài tham khảo