Menu Đóng

Truyện Bác Ba Phi: Săn Heo Rừng

Truyện Bác Ba Phi: Săn Heo Rừng

Có một lần, bầy heo rừng mười một con nối đuôi nhau đi hàng một. Bác Ba Phi muốn bắt cả một bầy tất cả mười một con.

Bác Ba leo lên cây tràm. Bầy heo đi tới, bác chặt từng con một giữa sống lưng. Lần lượt từ con đi đầu đến con thứ mười một. Bác chỉ chặt đứt xương, chưa chặt đứt da.

Đến con thứ mười một đứng lại, bác mới chặt tiếp. Cả bầy dồn cục, con nọ xô con kia, miếng da lưng đứt nốt. Thế là bác hốt cả bầy heo.

Posted in Bác Ba Phi

Bài tham khảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *