Không có ảnh

Du Lịch Cà Mau

23/05/2011 Cửu Long 0

Diện tích: 5.331km2 Dân số : 1.205.108 người ( 01/4/2009) Cà Mau là tỉnh ven biển ở cực nam Tổ quốc, có ba mặt giáp […]

Không có ảnh

Du Lịch Bạc Liêu

23/05/2011 Cửu Long 0

Diện tích: 2.520,6km2 Dân số: hơn 820 ngàn người Bạc Liêu là một tỉnh thuộc duyên hải vùng ĐBSCL. Phía Bắc giáp tỉnh Hậu Giang, […]

Không có ảnh

Du Lịch Sóc Trăng

23/05/2011 Cửu Long 0

Diện tích: 3.312,3km2 Dân số: 1.289.441 người Sóc Trăng là tỉnh ven biển, phía Bắc và Tây Bắc giáp Hậu Giang, phía Nam và Tây […]

Không có ảnh

Du Lịch Kiên Giang

23/05/2011 Cửu Long 0

Diện tích: 6.299km2 Dân số: 1.683.149 người Kiên Giang là một tỉnh ven biển thuộc đồng bằng sông Cửu Long, trung tâm tỉnh là TP […]

Không có ảnh

Du Lịch An Giang

23/05/2011 Cửu Long 0

Diện tích: 3.406,2km2 Dân số : 2.253.865 người (năm 2008) An Giang tỉnh ở phía Tây Nam bộ, giáp Campuchia. Tây Bắc giáp Campuchia, phía […]

Không có ảnh

Du Lịch Cần Thơ

23/05/2011 Cửu Long 0

Diện tích: 1.389,59km2 Dân số    : 1.187.089 người TP Cần Thơ đô thị loại I, là một trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương. […]

Không có ảnh

Du Lịch Trà Vinh

23/05/2011 Cửu Long 0

Diện tích: 2.368km2 Dân số: 1.000.933 người Trà Vinh là tỉnh ven biển, phía Bắc giáp Bến Tre, phía Nam giáp Sóc Trăng, phía Tây […]

Không có ảnh

Du Lịch Vĩnh Long

23/05/2011 Cửu Long 0

Diện tích: 1.479,1km2 Dân số: 1.028.365 người Tỉnh Vĩnh Long nằm giữa sông Tiền và sông Hậu, phía Bắc giáp các tỉnh Tiền Giang, Tây […]

Không có ảnh

Du Lịch Đồng Tháp

23/05/2011 Cửu Long 0

Diện tích: 3.376,4km2 Dân số: 1.665.420 người Đồng Tháp là tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, phía Bắc giáp tỉnh Pray Veng (Campuchia) […]