Không có ảnh

Mùa Lúa Chét

31/08/2012 Cửu Long 0

Con nước lũ lên chậm, nhiều cánh đồng còn trơ gốc rạ lúa hè thu sớm đã bắt đầu trổ vàng. Những bông lúa chét […]