Cá Thiểu Kho Tiêu

20/10/2013 Cửu Long 0

Cùng với hệ thống sông ngòi chằng chịt, Miền Tây là nơi giàu nguồn lợi thuỷ sản nước ngọt. Trong đó có nhiều loại tạo […]

Mùa Cá Ra

14/10/2013 Cửu Long 0

Mỗi năm ĐBSCL có một mùa nước nổi từ thượng nguồn đổ về theo chu kỳ cố định từ tháng 6 đến tháng 12. Đầu […]

Không có ảnh

Mùa Lúa Chét

31/08/2012 Cửu Long 0

Con nước lũ lên chậm, nhiều cánh đồng còn trơ gốc rạ lúa hè thu sớm đã bắt đầu trổ vàng. Những bông lúa chét […]

Cá Linh Kho Me

10/08/2012 Cửu Long 0

Món ăn xuất hiện khi đồng bằng sông Cửu Long vào mùa nước nổi. Dòng nước từ bên kia biên giới Campuchia đổ xuống, ngoài […]

Không có ảnh

Đêm Giăng Câu

03/07/2012 Cửu Long 0

Tháng 7-8 Âm lịch, nước từ thượng nguồn tràn về làm ngập cả cánh đồng rộng lớn ở quê tôi. Lẹ thiệt, chỉ mấy hôm […]

Không có ảnh

Mùa Cá Linh Về

30/07/2011 Cửu Long 0

Hàng năm, khi con nước ngầu đục, đỏ nặng phù sa từ thượng nguồn xa xôi theo dòng Mekông cuồn cuộn đổ về, dân vùng […]

Không có ảnh

Mùa Nước Mùa Hoa

05/07/2011 Cửu Long 0

Điên điển vàng bịn rịn mùa hoa Xuồng ai đó lênh đênh đồng nước Châu thổ lặn chìm sâu cả thuớc Cho trồi lên rạo […]