Đò Chợ Miền Tây

25/02/2013 Cửu Long 0

Không phải những chuyến đò ngang, đò chợ miền Tây mới chính là phương tiện giao thông độc đáo, đặc trưng nhất của vùng sông […]