Cá Linh Kho Me

10/08/2012 Cửu Long 0

Món ăn xuất hiện khi đồng bằng sông Cửu Long vào mùa nước nổi. Dòng nước từ bên kia biên giới Campuchia đổ xuống, ngoài […]

Không có ảnh

Đêm Giăng Câu

03/07/2012 Cửu Long 0

Tháng 7-8 Âm lịch, nước từ thượng nguồn tràn về làm ngập cả cánh đồng rộng lớn ở quê tôi. Lẹ thiệt, chỉ mấy hôm […]

Không có ảnh

Củi Mục Trôi Về

28/03/2012 Cửu Long 0

Những đám mây tối thẫm, trĩu nước sà thấp, ậm è như đang cố ấn ngôi chùa lún vào khoảng vườn ngập lút đầu ngọn […]