Không có ảnh

Ca Dao Vĩnh Long

16/05/2011 Cửu Long 0

Những câu ca dao đều do các tác giả nghệ nhân sáng tác, được truyền miệng trong dân gian lâu đời nên không ai còn […]