Không có ảnh

Cù Lao Ông Chưởng

10/10/2011 Cửu Long 0

“Bao phen quạ nói với diều Cù lao Ông Chưởng có nhiều cá tôm” Trịnh Hoài Đức viết trong Gia Định thành thông chí: “Lễ […]